โปรโมชั่น สงกรานต์เริงรื่น

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. ลูกค้าดอทอะไร จดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ / ย้ายโดเมน .com .net และ gtld ด้วยรหัสคูปองส่วนลด songkran19 ที่รถเข็นของฉัน ตั้งแต่วันนี้ - 19 เมษายน 2562
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

โปรโมชั่น สงกรานต์เริงรื่น

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมน .in.th / .co.th ที่พร้อมส่งเอกสารชำระค่าบริการ และเอกสารประกอบการจดทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 19 เมษายน 2562
  2. การจดทะเบียนโดเมน .in.th / .co.th ต้องใช้เอกสารประกอบการจดโดเมน ตามนโยบาย https://register.dotarai.com/index.php?page=Agreement
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ปรับปรุงล่าสุด : 12 เมษายน 2562
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120