โปรโมชั่น April 2023


.co 959 บาท/ปี (จากปกติ 1,069 บาท/ปี)
.com 469 บาท/ปี (จากปกติ 569 บาท/ปี)
.org 509 บาท/ปี (จากปกติ 609 บาท/ปี)
.xyz 469 บาท/ปี (จากปกติ 569 บาท/ปี)
.dev 509 บาท/ปี (จากปกติ 609 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ โดเมน .co, .com, .org, .xyz, .dev วันนี้ - 18 เมษายน 2565 เท่านั้น
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.ac.th ลดมากกว่า 50%
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ / ย้าย โดเมน .ac.th 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.blog ต้อนรับปีใหม่

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ .blog วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 1 เมษายน 2566
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120