โปรโมชั่น ลดทันที 13% .th

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ / ย้ายโดเมน .th ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564
  2. ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินรวมทั้งเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน(ถ้ามี) ก่อน 12.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2564
  3. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น .co

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมนปีแรก โดเมน .co ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน 2021
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120