โปรโมชั่น 9.9

เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ / ย้ายโดเมน .com และ .ccตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

โปรโมชั่น .art

เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมนปีแรก โดเมน .artตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .org


โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .org
.org 329 บาท/ปี (จากปกติ 599 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .org วันนี้ - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hot Deal .app or .dev with Sectigo Positive SSL


Hot Deal .app or .dev with Sectigo Positive SSL
- .app ราคาปกติ 699 บาท/ปี)
- .dev ราคาปกติ 599 บาท/ปี)
- Sectigo Positive SSL ราคาปกติ 2,033 บาท/ปี
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. ลูกค้าดอทอะไร จดทะเบียนใหม่โดเมน .app หรือ .dev พร้อมกัน Sectigo Positive SSLตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. โดเมนภายใต้ .app และ .dev จำเป็นต้องทำการเข้ารหัสในการให้บริการเว็บไซต์เท่านั้น (HTTPS) นั่นคือผู้จดทะเบียนจะต้องตั้งค่า HTTPS สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนภายใต้ .app และ .dev
ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน 2020
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120