โปรโมชั่น gTLD


📌 .com 479 บาท/ปี (จากปกติ 569 บาท/ปี)
📌 .net 500 บาท/ปี (จากปกติ 609 บาท/ปี)
📌 .org 500 บาท/ปี (จากปกติ 609 บาท/ปี)
📌 .xyz 539 บาท/ปี (จากปกติ 639 บาท/ปี)
📌 .me 580 บาท/ปี (จากปกติ 679 บาท/ปี)
📌 .cloud 699 บาท/ปี (จากปกติ 799 บาท/ปี)
📌 .co 950 บาท/ปี (จากปกติ 1,069 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ โดเมน .com, .net, .org, .xyz, .me, .cloud, .co 7 - 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปร Sectigo (Comodo) SSL Certificate


SSL Certificates - Discount 40% OFF !
เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ ด้วย SSL

📌 รับส่วนลด 40% SSL Certificates Sectigo (Comodo) ทุกรุ่น
📌 เมื่อซื้อ SSL Certificates Sectigo (Comodo) รุ่นใดก็ได้ พร้อมจดทะเบียนโดเมน gTLD/ccTLD (จดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุโดเมน / ย้ายโดเมนเข้า)

📅 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. ปรโมชั่นเมื่อซื้อ SSL Certificates Sectigo (Comodo) รุ่นใดก็ได้ พร้อมจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุโดเมน / ย้ายโดเมนเข้า โดเมนใดก็ได้ (gTLD/ccTLD)
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับโดเมน .co.th ฟรี 1 ปี - สำหรับนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนโดเมนใหม่ / ย้ายโดเมนเข้า กับ “ดอทอะไร”


📌 สำหรับนิติบุคคล เพียงจดทะเบียนโดเมนใหม่ หรือย้ายโดเมนเข้า กับ "ดอทอะไร" (gTLD โดเมนใดก็ได้)
รับสิทธิ์จดโดเมน .co.th ฟรี 1 ปี
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นเฉพาะจดทะเบียนโดเมนใหม่หรือย้ายโดเมนเข้า (gTLD) 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นเฉพาะนิติบุคคล และเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียนโดเมน .co.th มาก่อน
  3. รับฟรี โดเมน .co.th 1 ปี ตามเงื่อนไข https://www.dotarai.co.th/index.php?page=agreement
  4. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อเพื่อรับโดเมน หรือสอบถามเพิ่มเติม:
https://register.dotarai.com
Email: support@dotarai.co.th
LINE ID: @Dotarai (มี@ด้วยนะ)
แอดไลน์คลิก: https://lin.ee/e4T4ufh
ปรับปรุงล่าสุด : 8 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120