โปรโมชั่น .in.th


.in.th 350 บาท/ปี (จากปกติ 428 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นเฉพาะจดใหม่ ต่ออายุ หรือย้ายเข้า โดเมน .in.th 15 - 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น .ai


จดทะเบียนโดเมนใหม่ 2 ปี
.ai 7,000 บาท (จากปกติ 7,598 บาท)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมน 2 ปี โดเมน .ai เท่านั้น 15 - 22 พฤษภาคม 2563
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5 Special Deal !


จดทะเบียนโดเมนใหม่ 2 ปี
.co 1,799 บาท/ปี (จากปกติ 2,138 บาท/ปี)
.com 799 บาท/ปี (จากปกติ 1,138 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นเฉพาะจดทะเบียนโดเมนใหม่ .co, .com 2 ปี 5 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาค่าบริการต่อปี และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.ac.th ลดมากกว่า 50%
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ / ต่ออายุ / ย้าย โดเมน .ac.th 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.blog ต้อนรับปีใหม่

เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ .blog วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2566
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120